укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ

 - вид цивільно-правового договору, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язу­ється зберігати річ, яка передана їй другою стороною

(поклажедавцем), і повернути йому цю річ у повній схоронності. Укладається, як правило, в письмовій формі. Така форма вважається також дотриманою, якшо прийняття речі на зберігання посвідчене розпи­скою, квитанцією або іншим документом, підписаним зберігачем. Прийняття речі на зберігання може під­тверджуватися видачею поклажедавцеві номерного жетона чи іншого знака, а при пожежі, повені, рапто­вому захворюванні або за інших надзвичайних обста­вин — свідченням свідків. Д. з., в якому зберігачем є особа, що здійснює зберігання на засадах підприєм­ництва (професійний зберігач), може бути встановле­ний обов'язок зберігача зберігати річ, яка буде пере­дана йому в майбутньому.

Правове регулювання договірних відносин, пов'яза­них зі збереженням речей, здійснюється на основі норм Цивільного (гл. 66) і Господарського (ст. 294) кодексів України та інших нормативно-правових ак­тів. Цими актами передбачено загальні умови Д. з., порядок його укладення, зміни і виконання, права та обов'язки сторін, відшкодування витрат на зберіган­ня, відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі, відшкодування ним збитків тощо. Особливості договірних відносин зберігання речей на товарних складах, у ломбардах, банківських сейфах, камерах схову, гардеробах, готелях, гуртожитках, пан­сіонатах, санаторіях тощо, а також зберігання авто-трансп. засобів і речей, що є предметом відповідного спору, регламентуються ст. 956—975 ЦивК та іншими актами чинного законодавства України. За Д. з. зберігач має виконувати свої обов'язки осо­бисто. Водночас він має право передати річ на збері­гання іншій особі у разі, якщо він змушений це зро­бити в інтересах поклажедавця і не має можливості отримати його згоду. У цьому випадку умови Д. з. є чинними, а первісний зберігач відповідає в повному обсязі за дії зазначеної особи. Зберігач не має права без згоди поклажедавця користуватися переданою йому річчю, а також передавати її в користування ін­шій особі.

Зміна умов зберігання здійснюється за взаємною зго­дою сторін Д. з. У разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження речі зберігач повинен, не чекаючи від­повіді поклажедавця, змінити спосіб, місце та інші умови зберігання. Д. з. встановлюється плата за збері­гання, порядок та строки її внесення, а також вклю­чення до неї можливих витрат, пов'язаних із зберіган­ням речі. Цив. законодавством України передбачена також можливість безоплатного зберігання речей. За втрату (нестачу) або пошкодження прийнятої на зберігання речі зберігач відповідає на загальних під­ставах за наявності його умислу або грубої необереж­ності. Завдані у зв'язку з цим поклажедавцеві збитки відшкодовуються зберігачем: у разі втрати (нестачі) речі — в розмірі її вартості; в разі пошкодження ре­чі — в розмірі суми, на яку зменшилась її вартість.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved