укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ

 ,траст — система фідуціарних, тобто заснованих на довірі, майнових відносин (fiduciary ownership). Суб'єктами цих відносин можуть бути засновник Д. в. (settlor), довірчий власник (trustee), а також бенефіціарій (cestui que trust) — особа, на користь якої створюється Д. в. Довірчий власник зобов'язується управляти майном (тобто здійснювати не заборонені законом трастові операції), переданим йому іншим суб'єктом — засновником Д. в., таким чином, щоб бенефіціарій отримував у межах строку, на який встановлено Д. в., певний прибуток. Відбувається немовби розщеплення права власності: повноваження щодо управління об'єктом права власності належать одній особі, а вигоди отримує інша. Бенефіціарієм може бути як сам засновник, так і вказані ним особи. Довірчий власник використовує передане майно лише згідно з визначеною засновником метою. Д. в. виникає на підставі: особистого волевиявлення засновника за його життя (inter vivos) або на випадок смерті (mortis causa); закону [логічно виведений траст (resulting trust), конструктивний траст (constructivetrust)]; договору. Об'єктами Д. в. можуть бути будь-яке нерухоме або рухоме майно та майнові права, крім прямо заборонених законом. Права та обов'язки суб'єктів Д. в. визначаються у декларації про створення Д. в. Забороняється включати до декларації такі права та обов'язки, що суперечать закону, а також ті, які неможливо виконати. Обов'язок довірчого власника щодо піклування про збереження об'єкта Д. в. презюмується, а право щодо відчуження об'єкта Д. в. має передбачатися у декларації про створення Д. в. Довірчий власник зобов'язаний подавати звіт про власну діяльність на першу вимогу бенефіціарія і відшкодовувати (за наявності) заподіяну об'єктові Д. в. шкоду, якщо не доведе, що він чесно й розумно розпоряджався переданим йому майном. У разі зловживання повноваженнями довірчий власник може підлягати ув'язненню. Він не має права змішувати власні кошти із коштами бенефіціарія. У випадку банкрутства довірчого власника вимоги бенефіціарія задовольняються у першу чергу. Бенефіціарій має право витребувати майно, що є об'єктом Д. в., або його вартість від третіх осіб у разі порушення довірчим власником обов'язків щодо розпорядження об'єктом Д. в. Відповідно до доповнень, внесених законом України від 12.VI 2003 до ст. 316 Цивільного кодексу України, особливим видом права власності є право Д. в., яке виникає внаслідок закону або договору управління майном.

Управитель щодо переданого в управління майна здійснює правомочності власника, проте він не стає власником майна, ним є установник управління (СТ. 1032 ЦивК України).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved