укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБЄДНАННЯ

 - аграрна госп.організація, утворена у складі двох або більше сільськогосп., агропромислових, переробних, торговельних підприємств з метою координації їх виробничої, наук, та іншої діяльності в аграрній сфері для вирішення спільних виробничих, екон. та соціальних завдань. А. о. утворюється сільськогосп. та іншими підприєм­ствами, організаціями (юрид. особами), що належать до держ., комунальної, приватної, у т. ч. колективної, власності на добровільних засадах чи за рішенням ор­ганів, які відповідно до законодавства або статутів ма­ють право утворювати об'єднання підприємств. В А. о. можуть входити сільськогосп. та інші підприємства, утворені за законодавством інших держав, а сільсько­госп. підприємства України можуть входити в А. о., утворені на території інших підприємств. До сільсько­госп. підприємств приватного типу входять фермерські господарства, що є юрид. особами, сільськогосп. кооперативи, сільськогосп. акціонерні та інші госп. това­риства. А. о. утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання. А. о. є юрид. особою і підля­гає держ. реєстрації за місцезнаходженням об'єднання. Діяльність А. о. регулюється Господарським і Цивіль­ним кодексами України, статутом об'єднання та ін­ тими актами законодавства, Законами України «Про фермерські господарства», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та ін. А. о. утворюються у формі асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань, передбачених законом. Держ. (комунальне) А. о. утворюється держ. (кому­нальними) підприємствами за рішенням Кабінету Мі­ністрів України, а у визначених законом випадках — за рішенням міністерств, інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об'єднання, або за рішенням компетентних органів місц. самоврядування. Для участі в А. о. підприємств, заснованих на різних формах власності, потрібна згода органів, які мають право на утворення об'єднань. А. о. мають вищі органи управління, якими є загаль­ні збори представників учасників, та утворюють викон. органи, передбачені статутом А. о. (правління, рада, президія, генеральний директор та ін.). Здійс­нення управління поточною діяльністю може бути до­ручено адміністрації головного підприємства на умо­вах, Передбачених статутом. Підприємства — учасники А. о. зберігають статус юрид. особи незалежно від організаційно-правової форми А. о. та госп. самостійність. Підприємства-учасники А. о. мають право добровільно вийти з об'єднання, бути членом інших об'єднань, якщо законом, засновницьким договором чи статутом А. о. не встановлено інше, одержувати частину прибутку від діяльності об'єднання відповідно до його статуту.

Учасники А. о. можуть вносити на умовах і в порядку, передбачених його установчими документами, майнові внески (вступні, членські, цільові тощо).
Майно передається об'єднанню його учасниками в госп. відання або в оперативне управління на основі установчого договору чи рішення про його утворення. Вартість майна А. о. відображається у його балансі. А. о. не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим договором або статутом об'єднання. Право на землю і зем. відносини в А. о. регулюються Земельним кодексом України.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved