укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АГРЕСІЯ

-(лат. aggressi — напад) — застосування збройної сили однією державою (групою держав) про­ти суверенітету, тер. цілісності, політ, незалежності іншої держави або народу (нації). А. — це звернення до сили всупереч міжнар. зобов'язанням. Поняття «агресія» з'явилося в міжнар. праві в період між дво­ма світ, війнами у процесі розробки принципу заборо­ни агресивної війни. Сама ідея утвердження цього принципу знайшла свій вияв у низці документів Ліги Націй, зокрема в проекті Договору про взаємну допо­могу 1923 (не набув чинності) і Декларації про агре­сивні війни 1927, де агресивна війна кваліфікувалася як «міжнародний злочин». Статут Ліги Націй зобов'я­зував її членів не вдаватися до війни, доки не викори­стані всі мирні засоби розв'язання спору (ст. 12). У Декларації Генеральної Асамблеї ООН про принци­пи міжнар. права, які стосуються дружніх відносин і співробітництва держав (1970), агресивна війна квалі­фікується як злочин проти миру, що зумовлює відпо­відальність держави. Розвиваючи принцип заборони війни, ГА ООН у резолюції від 14.ХІІ 1974 шляхом консенсусу прийняла таке визначення А.: «Агресією є застосування державою збройної сили проти суверені­тету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави або якимось іншим спо­собом, не сумісним із Статутом ООН». При цьому ос­новною ознакою для визначення агресора є факт пер­шості (або ініціативи) у здійсненні акту А. До актів А. віднесені: вторгнення або напад збройних сил певної держави на територію іншої держави; будь-яка окупа­ція; будь-яка анексія із застосуванням сили; бомбар­дування збройними силами певної держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї про­ти території іншої держави; блокада портів або бере­гів держави збройними силами іншої держави; напад збройних сил держави на сухопутні, морські або пові­тряні сили іншої держави; застосування збройних сил однієї держави, які розміщуються на території іншої держави (за угодою з останньою), що означає пору­шення умов їх перебування; надання державою своєї території у розпорядження іншій державі для вчинен­ня А. проти третьої держави. Актами А. вважається та­кож засилання державою або від її імені збройних банд, регулярних сил або найманців, які застосовують збройну силу проти іншої держави
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved