укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

  - підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юрид. особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Порядок створення і діяльності Г. т. регулюється нормами Цивільного (ст. 113—162) і Господарського (ст. 79—92) кодексів України, Законом України «Про господарські товариства» (1991, з наступними змінами і доповненнями) та інших актів. В Україні існують такі види Г. т.: акціонерні товариства (закриті і відкриті), товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Усі Г. т., незалежно від їх виду, є юрид. особами від дня держ. реєстрації. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору та статуту, а повне і командитне товариства — на підставі засновницького договору. Г. т. має свій статутний фонд, що утворюється з вкладів його засновників і учасників (акціонерів). Г. т. є власником: майна, переданого йому засновниками та учасниками; продукції, виробленої товариством у результаті госп. діяльності; одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах діяльності, не забороненої законом. Прибуток товариства утворюється з надходжень від госп. діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Г. т. сплачуються відсотки за кредитами банків та облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету, а чистий прибуток залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Управління Г. т. здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються відповідно до виду товариства. Вищим органом Г. т. є його загальні збори. Припинення діяльності Г. т. відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Ліквідація Г. т. провадиться призначеною ліквідаційною комісією, до якої переходять повноваження щодо управління справами товариства. Кошти, що належать Г. т., включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених товариством, та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками (акціонерами) згідно з вимогами законодавства і установчими документами. Ліквідація Г. т. вважається завершеною з моменту запису про це У Держ. реєстр.    

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved