укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗОБОВ

 - зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у госп. сфері. Полягає у тому, що один суб'єкт (зобов'язана сторона, у т. ч. боржник) повинен учинити певну дію госп. чи управлінсько-госп. характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) чи утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у т. ч. кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Поняття, підстави виникнення, особливості виконання й припинення Г. з. встановлюються Господарським кодексом України та відповідними положеннями Цивільного кодексу України. Осн. видами Г. з. є: майново-госп. та організаційно-госп. зобов'язання. ГК України вводить також поняття соціально-комунальних, публічних та господарсько-договірних зобов'язань. Підставою виникнення Г. з. є: нормативно-правовий акт, що регулює госп. діяльність; акт управління госп. діяльністю; госп. договір, інші угоди (передбачені законом або не передбачені ним, але не суперечать його змісту); заподіяння шкоди суб'єкту господарювання, придбання чи збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав; створення об'єктів інтелектуальної власності та ін.

ГК встановлено основоположні засади виконання Г. з. Зокрема, сторони повинні здійснювати його належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних правил з цього приводу — відповідно до вимог, які звичайно висуваються у певних умовах, враховуючи інтереси другої сторони та необхідність забезпечення загальногосп. інтересу. У процесі виконання Г. з., якщо законом не встановлено інше, сторони мають право за взаємною згодою конкретизувати або розширити його зміст. Допускається дострокове виконання Г. з., якщо із нормативно-правового акта чи договору, або зі змісту самого зобов'язання не випливає інше. У разі виконання Г. з. частинами управлена сторона може не приймати виконання, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами чи договором, або не випливає зі змісту зобов'язання. Виконання Г. з. дозволяється покласти на третю особу, яка не є стороною зобов'язання, й управлена сторона повинна прийняти таке виконання, якщо із закону, госп. договору або характеру самого зобов'язання не випливає обов'язок сторони виконати його особисто.

Належне здійснення Г. з. забезпечується заходами захисту прав учасників госп. відносин та настанням відповідальності за невиконання чи неналежне виконання Г. з. Види та порядок застосування заходів забезпечення виконання зобов'язання встановлюються ГК та іншими законами України. Специфічним засобом забезпечення виконання Г. з. визнається банківська гарантія.

Г. з. припиняється внаслідок настання таких умов: виконання Г. з. належним чином; зарахування зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов'язання; поєднання управленої та зобов'язаної сторін в одній особі; згоди сторін про припинення Г. з.; неможливості виконання Г. з.; розірвання Г. з.; визнання Г. з. недійсним та ін. Не допускається одностороння відмова від виконання Г. з., крім випадків, передбачених законом. Зокрема, відповідно до ч. 6 ст. 193 ГК зобов'язана сторона має право відмовитися від виконання Г. з. у разі неналежного виконання другою стороною обов'язків, які є необхідною умовою його виконання. В суд. порядку Г. з. може бути визнано недійсним, якщо за своїм змістом він не відповідатиме вимогам закону або буде вчинений з метою, яка за відомо суперечить інтересам держави і суспільства чи з порушенням хоча б одним з учасників Г. з. своєї госп. компетенції. Недійсною також може бути визнано нікчемну умову Г. з., яка порушує права та законні інтереси другої сторони або третіх осіб.

Учасник госп. відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання госп. зобов'язання, якщо не доведе, що ним було вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення госп. Правопорушення або якщо належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили. Застосування госп. санкцій не звільняє боржника від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, окрім випадків, коли інше передбачено законом або договором, чи управне на сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язання.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved