укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ГОЛОВА СУДУ

 

 — адм. посада, яка згідно із Законом «Про судоустрій України» (2002) утворюється в кожній суд. установі. Призначаються на посаду строком на 5 років з-поміж суддів та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів — рекомендації відповідної ради суддів). Перебування судді на посаді Г. с. не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду. Звільнення судді з посади Г. с. не припиняє його повноважень судді, однак припинення повноважень судді припиняє здійснення ним повноважень на адм. посаді в суді.Згідно зі своїми обов'язками Г. с: здійснює opr. керівництво діяльністю суду; визначає обсяг обов'язків заступника (заступників) Г. с; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги держ. службовця у встановленому законом порядку, застосовує стосовно них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організовує ведення суд. статистики; організовує роботу щодо підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду; представляє суд у зносинах з іншими органами держ. влади, місц. самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження. Г. с. з питань, що належать до його повноважень, видає накази і розпорядження. Г. с. має заступника (заступників), який за його відсутності виконує його обов'язки. Крім того, Голова апеляційного суду: утворює суд. палати та вносить на затвердження президії суду їх персональний склад; організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях президії; організовує ведення та аналіз суд. статистики, вивчення й узагальнення суд. практики, має право витребувати з відповідного суду справи, суд. рішення в яких набрали законної сили; подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та opr. забезпечення його діяльності; вносить пропозиції Голові ВС України чи голові відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур для призначення на посади голів місц. судів та їх заступників.

Голова вищого спеціалізованого суду призначається на посаду з-поміж суддів цього суду і звільняється з посади за поданням Голови ВС України. Згідно з окремими повноваженнями Голова вищого спеціалізованого суду: скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його засіданнях; може головувати в суд. засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду при розгляді будь-якої справи, що належить до юрисдикції цього суду; керує організацією роботи суд. палат; погоджує подання щодо утворення та ліквідації відповідних місц. та апеляційних спеціалізованих судів; вносить подання про призначення та обрання безстроково суддів відповідних місц. і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад; вносить подання про призначення суддів на адм. посади; затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду; інформує Пленум ВС України про діяльність вищого спеціалізованого суду. Голова ВС України обирається Пленумом ВС України строком на 5 років шляхом таємного голосування. Голова ВС України вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу Пленуму. Процедура обрання Голови ВС України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму ВС України. Голова ВС України не може бути обраний на цю посаду більш як на два строки підряд.

Окрім названих повноважень, Голова ВС України: організовує діяльність ВС України; розподіляє обов'язки між заступниками Голови ВС України; організовує роботу Президії та скликає Пленум ВС України, вносить питання на їх розгляд і головує на їх засіданнях; може головувати в суд. засіданнях колегій суддів ВС України при розгляді будь-якої справи; погоджує подання щодо утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції; вносить подання про призначення та обрання, а також звільнення з посади суддів; вносить подання про призначення суддів на адм. посади; вносить подання до відповідної кваліфікаційної комісії про надання висновку щодо можливості обрання або призначення суддів на посади; на підставі актів про обрання суддею ВС України або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; вносить на розгляд Пленуму ВС України пропозиції щодо кількості суддів у складі Президії ВС України та у складі суд. палат ВС України; вносить пропозиції Президії ВС України щодо персонального складу суд. палат; вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів відповідних судів; вносить Президентові України подання про затвердження переліку штатних посад військ, суддів та відповідних цим посадам військ, звань, а також про присвоєння відповідно до закону військ, звань військ, суддям; організовує фінансування та здійснює керівництво opr. забезпеченням діяльності ВС України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання ВС України; затверджує положення про структурні підрозділи ВС України; інформує Пленум та Президію ВС України про його діяльність; представляє ВС України та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами держ. влади України, місц. самоврядування, а також із суд. органами інших держав та міжнар. організаціями. Голова ВС України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції.

Голова Конституційного Суду України обирається таємним голосуванням на його спец, пленарному засіданні зі складу суддів цього суду лише на один трирічний строк. Очолює КС України та організовує його діяльність. До повноважень Голови КС України належать: організація роботи колегій суддів Суду, його комісій та Секретаріату; скликання і проведення засідань, пленарних засідань; розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Суду відповідно до кошторису, затвердженого ИМ самим

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved