укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

 - компенсація майнової і не майнової шкоди, яка виникла внаслідок її заподіяння. Відбувається в рамках зобов'язань з В. ш. Потерпіла сторона (кредитор) набуває права вимагати від боржника (заподіювача шкоди) повного відшкодування протиправно заподіяної шкоди шляхом надання відповідного майна в натурі або відшкодування збитків.
Предметом зобов'язань з В. ш. є дії боржника, спрямовані на забезпечення найповнішого відновлення майнових та особистих не майнових благ кредитора, яким заподіяно шкоду. Учасниками зобов'язання із заподіяння шкоди можуть бути громадяни, юрид. особи, держава. Кожний з названих суб'єктів може виступати як заподіювач шкоди (делінквенту) або потерпілий. Суб'єктом відповідальності за загальним правилом є особа, яка заподіяла шкоду (громадянин або юрид. особа). Винятки із загального правила, коли безпосередній заподіювач шкоди і суб'єкт відповідальності не збігаються в одній особі, законодавчо визначені й містяться в Цивільному кодексі України (напр. на особу, від імені якої діяла уповноважена особа або в інтересах якої діяв заподіювач шкоди). Суб'єктний склад зобов'язань з В. ш. у процесі їх розвитку може зазнавати істотних змін. У ньому може відбутися заміна як кредитора, так і боржника. Зокрема, така зміна може відбутися за умови суброгації та регресу. При суброгації до страхувальника переходять права кредитора стосовно боржника, який є відповідальним за настання страхового випадку, з набуттям страхувальником відповідних прав вимоги до боржника повністю або частково.
Зобов'язання з В. ш. мають певні ознаки, які допомагають їх відрізняти від інших видів зобов'язань. По-перше, їх дія поширюється як на майнові, на і на особисті немайнові правовідносини, хоча власне В. ш. завжди має майновий характер. По-друге, вони виникають внаслідок порушення абсолютних прав як майнових (напр. право власності), так і особистих нематеріальних благ (життя, здоров'я, ділова репутація тощо). Реалізація обов'язку з В. ш. завжди відбувається в рамках правоохоронних відносин, де точно визначені як той, у кого виникає обов'язок (боржник), так і той, у кого виникає право (кредитор). Тому, незважаючи на те, що такий вид зобов'язань виникає з абсолютних правовідносин, де коло управомочених і зобов'язаних осіб не визначено, після того як захист починає відбуватися через застосування інституту В. ш., зобов'язання набуває відносного характеру, де правам точно визначених кредиторів кореспондують обов'язки точно визначених боржників. По-третє, такі зобов'язання мають позадоговірний характер. Це пов'язано з тим, що їх виникнення є наслідком порушення абсолютних прав навіть тоді, коли потерпілий міг перебувати із заподіювачем шкоди у договірних відносинах (напр., при заподіянні шкоди життю або здоров'ю або внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), але заподіяння шкоди однією із сторін іншій стороні не пов'язане з виконанням зобов'язання, що є змістом цього договору. Зобов'язання по В. ш. у даному випадку виникає на підставі закону. По-четверте, незалежно від особи заподіювача шкоди або потерпілого, а також від змісту шкоди завдана шкода відшкодовується в повному обсязі. За певних обставин обсяги і розмір В. ш., яка належить потерпілому або його родині, можуть бути збільшені законом порівняно з тими вимогами, які встановлені у ЦивК України (ст. 1219).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved