укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- вид підприємницької діяльності, що полягає в наданні комерційним аген­том (фіз. або юрид. особою) послуг суб'єкту господа­рювання шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок цього суб'єкта. Відноси­ни, шо виникають при здійсненні А. д. у сфері госпо­дарювання, регулюються Господарським (2003, гл. 31), Цивільним (2003, гл. 68) кодексами України та інши­ми нормативно-правовими актами. А. д. здійснюється на підставі агентського договору, за яким одна сторона (комерційний агент) зобов'язуєть­ся надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє цей агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню. Даний договір укладається в простій письмовій формі та визначає строк його дії, сферу, ха­рактер і порядок виконання посередницьких послуг, права та обов'язки сторін (у т. ч. щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відно­синах), умови і розмір винагороди комерційному агентові, взаєморозрахунки і відповідальність сторін у разі порушення умов договору та ін. А. д. може вини­кати також у разі схвалення суб'єктом господарюван­ня, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без пов­новаження на її укладення або з перевищенням нада­ного йому повноваження. Комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений, і зазвичай не може переда­вати на свій розсуд іншим особам прав щодо А. д. Агентський договір припиняється за угодою сторін, а також у разі відкликання повноважень комерційного агента, відмови останнього від подальшого здійснен­ня А. д., вибуття однієї із сторін агентського договору внаслідок її припинення або смерті та з інших підстав.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved