укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНА

 - вид юрид. відповідальності. Полягає у настанні передбачених у нормативних актах або договорі негативних майнових наслідків, які завжди є для правопорушника додатковим майновим обтяженням, забезпечуються держ. примусом і зумовлюють засудження правопорушення і його суб'єкта. Види і умови притягнення до В. ц. передбачені Цивільним кодексом України. Специфічними рисами В. ц., які відрізняють цей вид відповідальності від інших видів юрид. відповідальності, є: 1) її майновий характер. Застосування цивільно-правової відповідальності завжди пов'язано з втратами майнового характеру в майновій сфері боржника (відшкодуванням заподіяної шкоди, сплатою неустойки (штраф, пеня). Навіть коли правопорушення зачіпає особисті не майнові права або завдає моральної шкоди, застосування цивільно-правової відповідальності реалізується через стягнення на користь потерпілого грошової суми для відшкодування збитків або моральної шкоди (ст. 23); 2) цивільно-правова відповідальність завжди є відповідальністю одного учасника цивільно-правових відносин перед іншим — відповідальністю правопорушника перед потерпілим. Це зумовлено тим, що цив. право регулює відносини між рівноправними і автономними суб'єктами, а отже, порушення обов'язків одним суб'єктом завжди зумовлює порушення прав іншого учасника правовідносин. При застосуванні мір крим. відповідальності правовідносини виникають передусім між державою і правопорушником, що пов'язано з більшою сусп. небезпекою крим. правопорушень і спрямованістю мір крим. відповідальності на особу правопорушника з метою викликати позитивні зміни в особистості правопорушника. Оскільки цив. правопорушення також можуть зачіпати інтереси суспільства і держави, цив. право допускає виникнення при застосуванні цивільно-правової відповідальності відносин між державою і правопорушником. Такі правовідносини реалізуються в застосуванні до правопорушника мір конфіскаційного характеру і мають виключний для цив. права характер; 3) особливістю цив. відповідальності є можливість перевищення розміру відповідальності порівняно з розміром заподіяної шкоди або збитків (напр. застосування штрафної неустойки, завдаток); 4) застосування рівних за обсягом мір відповідальності за однотипні правопорушення, шо забезпечує послідовну реалізацію принципу рівноправності учасників цивільно-правових відносин. Цивільно-правову відповідальність поділяють на види за різноманітними критеріями залежно від того, для чого такий поділ здійснюється. Види цивільно-пра¬вової відповідальності розрізняють за інститутами цив. права: інститут договірних зобов'язань; інститут позадоговірних зобов'язань. Залежно від підстав застосування відповідальності розрізняють відповідальність договірну і позадоговірну (деліктну); суб'єктів — цивільно-правова відповідальність може бути індивідуальною або спільною (частковою, солідарною, субсидіарною); характеру відповідальності — виокремлюють міри, які впливають безпосередньо на свідомість особи (міри особистого характеру) і ті, що впливають опосередковано через майнові права та інтереси правопорушника; цілей відповідальності — міри відповідальності можна розподілити на відновлювальні (відшкодування шкоди) і каральні (репресивні й превентивні) (стягнення неустойки, конфіскаційні міри тощо); розмірів і обсягу — відповідальність буває повна, обмежена, підвищена; характеру розподілу відповідальності між декількома правопорушниками — виокремлюють часткову, солідарну і субсидіарну відповідальність.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved