укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИСЦИПЛІНАРНА

- вид юрид. відповідальності, що полягає в обов'язку працівника відповідати перед роботодавцем за дисциплінарний проступок і зазнавати дисциплінарних санкцій, передбачених законодавством про працю. В. д. у трудовому праві поділяється на 2 види: а) дисциплінарні стягнення; б) заходи дисциплінарного впливу. Метою В. д. працівника є, по-перше, забезпечення внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації; по-друге, виховання як самих порушників трудової дисципліни, так і інших працівників, щоб запобігти порушенням трудової дисципліни з їх боку. Підставою В. д. є вчинення працівником дисциплінарного проступку. В. д. здійснюється накладанням дисциплінарних стягнень роботодавцем, з яким працівник перебуває у трудових відносинах. Законність В. д. полягає насамперед у тому, що вона застосовується тільки за дисциплінарні проступки; по-друге, її можуть застосовувати лише органи та посадові особи, наділені дисциплінарною владою; по-третє, дисциплінарні стягнення застосовуються з дотриманням строків давності та встановленого порядку накладення стягнень; по-четверте, за одне порушення трудової дисципліни може бути накладено лише одне стягнення. В. д. передбачає індивідуальний підхід при застосуванні заходів дисциплінарного стягнення залежно від ступеня тяжкості вчиненого проступку і заподіяної шкоди, обставин, за яких стався проступок, і попередньої роботи працівника. Якщо протягом року від дня накладення стягнення працівник не буде підданий новій дисциплінарній санкції, то він вважається таким, що не мав такого покарання. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив сумлінність у праці, то стягнення може бути зняте до закінчення року. Альтернативність В. д. полягає у наданні роботодавцеві права вибору в застосуванні до порушника трудової дисципліни заходів дисциплінарного чи громадського впливу (ст. 152 Кодексу законів про працю України). Правові гарантії недопущення необґрунтованого притягнення до В. д. полягають в обов'язку роботодавця попередньо отримати від працівника пояснення у письмовій або усній формі, довести до відома працівника наказ чи розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення під розписку, у праві працівника оскаржити дисциплінарне стягнення. Розрізняють загальну і спец. В. д. Загальну В. д. несуть працівники за невиконання або неналежне виконання своїх трудових обов'язків, передбачених трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Порядок притягнення працівника до загальної В. д. регулюється ст. 147—152 КЗпП. З метою підвищення відповідальності працівників певних категорій, а також відповідальності за вчинення особливо тяжких дисциплінарних проступків законодавець запровадив різні види спеціальної В. д. Спец. В. д. відрізняється від загальної колом осіб, до яких вона застосовується, колом осіб і органів, уповноважених її застосовувати, порядком оскарження тощо. В одних випадках питання В. д. окремих категорій працівників (напр. для суддів, держ. службовців) регулюється законом, в інших (напр. для працівників залізничного транспорту) — підзаконним актом, тобто відповідним положенням.
Спец. В. д. прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навч., наук, та інших установ прокуратури регулюється Дисциплінарним статутом прокуратури України від 6.ХІ 1991, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ — Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України від 22.11 2006 та ін. В. д. суддів встановлена ст. 31 Закону України «Про статус суддів» (1992), держ. службовців — ст. 14—16 Закону України «Про державну службу» (1993), адвокатів — ст. 16 Закону України «Про адвокатуру» (1992). Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене Кабінетом Міністрів України (26.1 1993), регулює В. д. працівників підприємств, установ, організацій галузі. Встановлена для окремих категорій працівників спец. В. д. враховує особливості їх трудової діяльності, значущість належного виконання ними трудових обов'язків для нормального функціонування тієї чи іншої галузі народного господарства, суспільства в цілому. Див. також Дисципліна праці, Дисциплінарний статут.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved