укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ВИЩА АТЕСТАЦЇЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ (ВАК України)

— центр, орган викон. влади, підвідомчий Кабінетові Міністрів України. ВАК України реалізовує держ. політику в галузі атестації наук. та науковопед. кадрів вищої кваліфікації, присудження наук. ступенів кандидата і доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наук. співробітника. ВАК утворена згідно з указом Президента України (25.11 1992). У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, KM України, а також Положенням про Вищу атестаційну комісію України (25.11 1999). ВАК України узагальнює практику застосування закнодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та KM України. У межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією. Головними завданнями комісії є: формування та забезпечення функціонування системи атестації наук. і науково-пед. кадрів вищої кваліфікації; участь у формуванні та реалізації спільно з іншими центр. органами викон. влади держ. політики щодо перспектив розвитку науки і техніки, кадрового потенціалу країни з урахуванням світового рівня науково-тех. прогресу; координація діяльності органів викон. влади та керівництво роботою науково-дослідних (науково-тех.) установ та вищих навч. закладів у галузі атестації наук.
і науково-пед. кадрів вищої кваліфікації; проведення атестації наук. та науково-пед. кадрів вищої кваліфікації; керівництво роботою з присудження наук. ступенів кандидата наук і доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наук. співробітника; розвиток міжнар. співробітництва у галузі атестації наук. та науково-пед. кадрів вищої кваліфікації. ВАК України очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади у встановленому порядку Президент України. Голова комісії несе персональну відповідальність перед Президентом України та KM України за виконання покладених на ВАК. України завдань і здійснення нею своїх функцій.
Для розгляду найважливіших питань розвитку галузі, обговорення напрямів діяльності ВАК України, оперативного та узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції комісії, утворюється президія ВАК України. Вона розглядає і затверджує атестаційні висновки щодо дисертацій на здобуття наук. ступеня кандидата та доктора наук, приймає рішення про видачу дипломів кандидата та доктора наук, а також рішення про видачу атестатів старшого наук. співробітника. Склад президії затверджується KM України за поданням голови ВАК України строком на 3 роки.
Засідання президії ВАК України вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу. Рішення президії ВАК України приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та проводяться в життя її наказами.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved