укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ВИДАВНИЧА СПРАВА

— сфера сусп. відносин, що охоплює організаційно-творчу та виробничо-госп. діяльність юрид. і фіз. осіб, зайнятих створенням, виготовленням та розповсюдженням видавничої продукції. Складові частини В. с: а) видавнича діяльність — сукупність opr., творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції; б) виготовлення видавничої продукції — виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими тех. засобами; в) розповсюдження видавничої продукції — доведення її до споживача як через торг, мережу, так і іншими способами. Відносини у галузі В. с. регулюються Конституцією України, Законами України «Про видавничу справу» (1997), «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (2003), «Про інформацію» (1992), «Про авторське право і суміжні права» (2001), «Про державну таємницю» (1999), «Про підприємництво» (1991), Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до Закону України «Про видавничу справу» держ. політика у цій сфері визначається BP України і ґрунтується на принципах дотримання свободи у видавничій справі, протидії її монополізації, зміцнення матеріально-тех., opr., правової і наук, бази, забезпечення гарантій соціального і правового захисту її працівників. Держава надає пріоритет випускові суспільно необхідних видань з метою забезпечення функціонування органів законод., викон. та суд. влади, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, соціального захисту населення. Держава заохочує підготовку, виготовлення і розповсюдження друкованих видань держ. мовою і мовами нац. меншин, які проживають в Україні. Суб'єктами видавничої справи в Україні можуть бути: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юрид. особи України та інших держав. Вони вступають у правові, майнові, виробничі відносини із суб'єктами інших сфер діяльності відповідно до законодавства. Суб'єкти видавничої справи підлягають внесенню до Державного реєстру України видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Це загальне правило має деякі винятки. Так, без внесення до Державного реєстру органи законод., викон. і суд. влади можуть випускати офіц. видання з матеріалами законод. та іншого нормативно-правового характеру, бюлетені суд. та арбітражної практики. Законом про В. с. закріплено права та обов'язки замовника видавничої продукції, її видавця, виготівника і розповсюджувача.
Визначено також мету і завдання Книжкової палати України як держ. культурної установи у сфері видавничої справи та інформ. діяльності. Палата, зокрема, здійснює: держ. бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію усіх без винятку видань, випущених в Україні; держ. статистику друку та підготовку статистичних матеріалів для характеристики динаміки і тенденцій у В. с; комплектування і збереження повного і недоторканного фонду всіх видів видань, випущених в Україні, держ. стандартизацію видавничої та бібліотечної справи, розроблення і контроль за дотриманням стандартів суб'єктами видавничої справи, а також сертифікацію баз даних; наук, до слідження у галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів тощо. 
Законом встановлено, що В. с. не може використовуватися для закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конст. ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і тер. цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення держ. влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, реліг. ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. Забороняється виготовляти чи розповсюджувати продукцію, яка містить недобросовісну рекламу, рекламу з шаржуванням держ. символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) в будь-якому вигляді; оприлюднювати інформацію, дані, відомості, рекламувати товари, послуги, які можуть завдавати шкоди громадянам, підприємствам, установам, організаціям або державі; виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію порнографічного характеру і таку, що пропагує культ насильства та жорстокості; виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, яка проповідує віровчення, що загрожують життю, здоров'ю, моралі громадян, порушують їхні права та свободи або закликають до порушення громадського порядку; реалізовувати видавничу продукцію без дозволу її власника (співвласників), крім випадків, передбачених законодавством.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved