укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

 - панування права у життєдіяльності громадянського суспільства і функціонуванні держави. Термін «верховенство права» або «панування права» (англ. the rule of law) уперше вжив у 19 ст. британський юрист А. Дайсі. Він вважав, зокрема, що істотною, але не єдиною складовою права є численні суд. рішення, які «визначають права приватних осіб в окремих випадках». Деякі елементи концепції В. п. містяться ще в творах давньогрец. і давньоримських мислителів (Арістотель, Цицерон, Сенека) та реліг. діячів і філософів доби середньовіччя (Ф. Аквінський та ін.). Ця концепція інтерпретувалася у найширшому її розумінні, тобто як визнання необхідності підпорядкування «позитивного» (встановленого чи санкціонованого державою) права «непозитивному» (природні права людини, потреби людської природи, вимоги розуму, мораль тощо). У новій історії вагомий внесок в обґрунтування концепції В. п. зробили прихильники доктрини природних прав людини — Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Л. Монтеск'є, Т. Джефферсон, І. Кант, Б. Констан. У 19-20 ст. ідеї В. п. привертали увагу як укр. дослідників (М. Драгоманов, Б. Кістяківський), так і філософів та правознавців інших країн (В. Соловйов, М. Бердяєв, Ф. Хайєк, Дж. Роулс, Дж. Фінніс, Р. Дворкін, В. Нерсесянц та ін.). Відповідно до ст. 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип В. п. Це означає підпорядкованість держави та її інститутів правам людини, визнання пріоритету права перед іншими соціальними нормами (моралі, звичаїв тощо).
Принцип В. п. не тотожний принципу верховенства закону. Відмінність між ними пов'язана з розбіжністю у розумінні права і закону. Важливе значення має і співвідношення цих понять: принцип верховенства закону є більш конкретним. Панування закону означає насамперед верховенство правового закону, бо не кожний закон є саме таким. Відповідність змісту закону праву є ще однією ознакою принципу В. п., важливою рисою правової держави.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-20210 advokat-didenko.com | All right reserved
Создание сайта AVO.net.ua