укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АВТОР

— первинний суб'єкт, якому належить авторське право, тобто фіз. особа, творчою працею якої створено твір. За відсутності доказів протилежного А. твору вважається особа, зазначена як А. на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора. Правовий статус А. і порядок здійснення авторського права регулюється Цивільним кодексом України та Законом України «Про авторське право і суміжні права» (2001). Авторське право на твір виникає як наслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення такого права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права А. на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних держ. реєстрах. Особа, яка має авторське право (А. твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права (ст. 11 Закону). Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір, не залежать одне від од¬ного. Відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права, і навпаки. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить усім співавторам, відносини між якими визначаються укладеним між ними договором. Співавтори володіють рівними правами на використання твору. Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на використання або зміну твору. Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами. Співавторством є також авторське право на інтерв'ю (ст. 13 Закону). А. (співавторам) належить ряд як немайнових, так і майнових прав. До останніх належать виключне право на використання твору, яке дозволяє А. використовувати твір у будь-якій формі під будь-яким способом, та виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права А. (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі на підставі авторського договору.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved