укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

— сукупність фінансово-правових норм, які визначають бюджетний устрій, структуру, порядок розподілу доходів і видатків між бюджетами, повноваження держави та органів місц. самоврядування в галузі бюджету, регулюють відносини у галузі бюджетної діяльності, тобто під час формування, розподілу і використання коштів держ. та місцевих бюджетів. Б. п. є центр, складовою фін. права, яка нерозривно пов'язана з іншими розділами та інститутами фін. права. Б. п. складається з двох частин: бюджетного устрою і бюджетного процесу. Нормами Б. п. регулюються сусп. відносини, пов'язані з розподілом та витрачанням ресурсів, акумульованих до бюджетів, що входять до бюджетної системи країни. Ці відносини є видом фінансово-правових відносин, а тому їм притаманні всі особливості останніх: їх виникнення пов'язане із фін. діяльністю держави й органів місц. самоврядування; вони мають грошовий характер; одна із сторін цих відносин наділена владними повноваженнями стосовно іншої сторони; виникають, змінюються та припиняються завжди на підставі нормативно-правових актів. Особливостями бюджетно-правових відносин є те, що в силу ст. 92 Конституції України сфера їх існування пов'язана із законом. Також бюджетно-правові відносини мають періодичний характер, що зумовлено дією акта про бюджет протягом бюджетного періоду (з 1 січня по 31 грудня). Склад суб'єктів цих відносин значно вужчий, ніж в інших фінансово-правових відносинах. Суб'єктом бюджетних правовідносин виступає лише держава та адміністративно-тер. утворення, органи держ. влади, місц. самоврядування, держ. та комунальні (муніципальні) підприємства, установи, організації. Не належать до суб'єктів інші юрид. та фіз. особи, оскільки вони згідно з чинним законодавством не можуть безпосередньо отримувати коштів з бюджетів будь-якого рівня на власне фінансування, вони є учасниками цих відносин відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України.
Норми Б. п. класифікуються: за змістом — матеріальні норми (встановлюють матеріальний зміст бюджету, тобто: структуру бюджетної системи; джерела доходів і видатків, їх обсяги, порядок закріплення за різними ланками бюджетної системи; здійснення між бюджетних трансфертів тощо; ці норми об'єднані у фінансово-правовий інститут — бюджетний устрій); процесуальні (регулюють бюджетний процес, тобто відносини з приводу складання, розгляду і затвердження бюджету, здійснення його виконання, а також складання, розгляд і затвердження звітності про виконання бюджету; ці норми об'єднано у фінансово-правовий інститут — бюджетний процес). За часом дії — постійні норми (мають визначальний характер при встановленні бюджетної системи та визначенні бюджетних повноважень учасників бюджетного процесу; не обмежені у часі; містяться, напр., у Бюджетному кодексі України, Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»), періодичні норми (містяться у щорічних актах про бюджет, які затверджують представницькі органи, а також у нормативно-правових актах, що їх приймають органи викон. влади на їх забезпечення; діють, як правило, лише протягом бюджетного періоду, тобто з 1 січня по 31 грудня; вступають у дію або після їх прийняття, або з настанням нового бюджетного року). Бюджетно-правові відносини класифікуються також
за тими критеріями, що і норми.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved