укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

БІРЖА ТОВАРНА

— поширена форма організації регулярного оптового ринку, на якому здійснюється торгівля сировинними, пром., продовольчими товарами за зразками чи стандартами, що містять перелік їх осн. ознак (якість, сортність тощо). Є особливим суб'єктом господарювання, що надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торг, операціям. Основи правового становища Б. т. визначені ст. 279—282 Господарського кодексу України, Законом України «Про товарну біржу» (1991) та іншими (у т. ч. локальними) актами. Згідно з цими актами Б. т. створюється на засадах добровільного об'єднання заінтересованих суб'єктів господарювання. Засновниками і членами біржі не можуть бути органи держ. влади та місц. самоврядування, а також держ. і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок держ. або місц. бюджетів. Створення Б. т. здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов'язки, розміри і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Б. т. діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі, є юрид. особою, здійснює діяльність на засадах самоврядування і госп. самостійності, за принципами рівноправності учасників бір жових торгів, публічності їх проведення, застосування вільних (ринкових) цін, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
Осн. документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, біржової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань, є правила біржової торгівлі, які затверджуються загальними зборами членів Б. т. або уповноваженим ними органом. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам — громадянам, зареєстрованим на Б. т. відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій. Припинення Б. т. відбувається за рішенням загальних зборів членів біржі, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved