укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 - комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-екон. факторів, що впливають на здоров'я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності; перевірка відповідності робочого місця встановленим умовам і вимогам для належного виконання працівником трудових обов'язків, комплексна оцінка кожного робочого місця на відповідність прогресивним тех., технологічним, орг. рішенням, вимогам охорони праці, передовому досвіду, нормативам і стандартам з метою його вдосконалення. Осн. завданнями А. р. м. є збалансованість їх кількості з чисельністю працюючих, підвищення ефективності виробництва, підвищення продуктивності праці, раціональне використання осн. фондів і капіталовкладень. Під час проведення А. р. м. забезпечується: виявлення робочих місць, що не відповідають прогресивним рішенням; розробка заходів щодо їх раціоналізації; скорочення використання ручної і важкої фіз. праці; зменшення кількості робочих місць з несприятливими умовами праці; ліквідація малоефективних робочих місць; збільшення коефіцієнта змінності роботи обладнання, введення технічно обґрунтованих норм.
А. р. м. передбачає: встановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, буд. та санітарним нормам і правилам; встановлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у не сприятливих умовах; складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; аналіз реалізації тех. і орг. заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Держ. експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями тер. санітарно-епідеміологічних станцій. А. р. м. проводиться спец, атестаційною комісією на підприємствах, в установі, організації, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина й матеріали є потенційними джерелами шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть негативно впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків. Склад і повноваження комісії визначаються наказом керівника підприємства чи організації у строки, передбачені колективним договором, але не рідше як 1 раз на 5 років. Відомості про результати А. р. м. заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці спільно з МОЗ. Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку. Паралельно з А. р. м. може проводитися атестація виробництва та окремих приміщень.
Атестація виробництва — офіц. підтвердження наявності необхідних і достатніх умов виробництва певної продукції, які забезпечують стабільність виконання заданих у нормативних документах вимог. Атестовані виробництва — виробництва, спроможні стабільно виготовляти і випускати продукцію, яка відповідає встановленим вимогам, що офіційно підтверджено спеціально уповноваженим органом. Атестація виділених приміщень — комплекс спрямованих на реалізацію заходів з тех. захисту інформації робіт, метою яких є приведення виділених приміщень у відповідність до вимог нормативних документів та визначення відповідності захищеності виділеного приміщення встановленій категорії.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved